Kerakoll Fuga porcelanowa Fugabella Eco 0-8 Zobacz większe

Kerakoll Fuga porcelanowa Fugabella Eco 0-8

Nowy

Fuga naturalnie bakteriostatyczna i grzybostatyczna spoina mineralna stabilizowana czystym wapnem naturalnym NHL 5, normalnie wiążąca i szybko twardniejąca, do fug o podwyższonej trwałości koloru, od 0 do 8 mm.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Zastosowanie:

• Podłogi i ściany, wewnątrz i zewnątrz
• Hydrofobowa o niskiej nasiąkliwości
• Podwyższona odporność koloru testowana przez CATAS
• Jednolitość koloru
• Trzy kolekcje w 28 kolorach: Classic, Design i Colors
• Idealna do dekorowania płyt rektyfikowanych
• Idealna do gresu porcelanowego, ceramiki, płytek małej grubości i kamieni
naturalnych
• Łatwość czyszczenia i konserwacji
• Odpowiednia do podłóg ogrzewanych

Przeznaczenie
Wykonywanie spoin od 0 do 8 mm o wysokiej wytrzymałości, supergładkim wykończeniu, podwyższonej twardości i zmniejszonej nasiąkliwości.
Materiały do spoinowania:
- gres porcelanowy, płyty pocienione, płytki ceramiczne, klinkier, terakota, mozaika szklana i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty
- kamienie naturalne, kompozyty, marmur
Do ścian i podłóg, wewnątrz i na zewnątrz, do obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i elementów architektury miejskiej, do podłóg ogrzewanych, do środowisk
o dużym natężeniu ruchu; do basenów, zbiorników, fontann; również w środowisku podatnym na duże skoki temperatury i przemarzanie.
Nie stosować
Do wykonywania spoin szerszych niż 8 mm; do ścian i podłóg wymagających specjalnej odporności chemicznej, całkowitej nienasiąkliwości; do wypełniania elastycznych spoin
dylatacyjnych lub szczelin podziałowych; na podłoża bardzo odkształcalne,niedostatecznie suche i narażone na kapilarne podciąganie wilgoci.

Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem spoinowania upewnić się o prawidłowym ułożeniu materiału wykończeniowego i całkowitej przyczepności płytek do podłoża. Podłoże musi być idealnie suche.
Spoiny wykonywać po upływie czasu oczekiwania podanym w karcie technicznej użytego kleju. W przypadku układania na zaprawę należy odczekać 7/14 dni zależnie od grubości
jastrychu, warunków klimatycznych otoczenia oraz nasiąkliwości układanego materiału i podłoża.
Ewentualne podciąganie wody lub wilgoci może powodować osadzanie się soli na powierzchni spoiny lub zmiany kolorystyczne wskutek nierównomiernego odparowywania
poprzez spoinę wody zawartej w podłożu.
Szczeliny należy oczyścić z pozostałości kleju, również tych związanych, powinny one mieć jednolitą głębokość równą przynajmniej grubości okładziny aby uniknąć zmian
kolorystycznych powstających wskutek różnicy czasu schnięcia niejednakowych przekrojów.
Ponadto należy je oczyścić z pyłu i części kruchych za pomocą odkurzacza. W przypadku bardzo nasiąkliwych płytek i wysokiej temperatury, zaleca się zwilżenie powierzchni
wykładziny przy pomocy gąbki nasączonej wodą, unikając przy tym pozostawiania nadmiaru wody w szczelinach.
Przed spoinowaniem kolorem kontrastującym z kolorem okładziny należy przeprowadzić próbne czyszczenie powierzchni, które może być utrudnione w przypadku materiałów
porowatych. Zaleca się przeprowadzenie próby poza miejscem wykonania prac lub w mało widocznej części powierzchni. W takich przypadkach należy zastosować środki
zabezpieczające materiał wykończeniowy, unikając powlekania nimi wnętrza szczelin.
Sposób użycia
Fugabella® Eco Porcelana 0-8 przygotowuje się w czystym naczyniu wlewając początkowo ¾ potrzebnej ilości wody. W takich przypadkach należy zastosować środki
zabezpieczające materiał wykończeniowy, unikając powlekania nimi wnętrza szczelin. Dodawać resztę wody do momentu otrzymania jednorodnej, wolnej od grudek mieszaniny
o żądanej konsystencji. Do optymalnego mieszania i przy dużej ilości zaprawy zaleca się użycie wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego z pionową listwą. Specjalne polimery
o podwyższonej zdolności dyspergowania gwarantują niezwłoczną gotowość zaprawy Fugabella® Eco Porcelana 0-8 do użytku. Ilość wody wskazana na opakowaniu jest wielkością
orientacyjną i zmienną w zależności od koloru. Możliwe jest uzyskiwanie mieszaniny bardziej lub mniej tiksotropowej w zależności od zastosowania. Nadmierna ilość wody
nie polepsza obrabialności i nie ułatwia czyszczenia, może prowadzić do powstawania wahań wymiarów i skurczu w plastycznej fazie schnięcia produktu oraz obniża końcowe
parametry spoiny. Przygotować wszystkie porcje mieszaniny konieczne do wykonania prac z taką samą ilością wody dla uniknięcia zmian tonacji koloru.
Nanoszenie
Fugabella® Eco Porcelana 0-8 nakłada się na powierzchnię w sposób równomierny za pomocą pacy lub rakli z twardej gumy. Rozprowadzać zaprawę po całej powierzchni, aż
do całkowitego wypełnienia szczelin, wykonując ruchy po przekątnej płytek. Niezwłocznie usunąć nadmiar zaprawy pozostawiając na powierzchni jedynie cienką powłokę.
Czyszczenie rozpocząć w momencie, kiedy spoina zaczyna tężeć. W celu ostatecznego oczyszczenia powierzchni należy użyć zwilżonej wodą gąbki o dużych wymiarach, aby
zapobiec wybieraniu materiału ze spoin. Używać zawsze czystej wody, stosując odpowiednie naczynie z kratką i wałkami do czyszczenia gąbki. Kolistymi ruchami zetrzeć
z powierzchni płytek pozostałą, cienką powłokę zaprawy. Do czyszczenia dużych powierzchni stosować urządzenia z napędem elektrycznym. Dokończyć czyszczenie powierzchni
wykonując ruchy po przekątnej płytek, zwilżając równomiernie całą powierzchnię wodą w celu uniknięcia zróżnicowania kolorystycznego. Przy spoinowaniu płytek o bardzo
zróżnicowanej grubości możliwe jest czyszczenie spoiny listwą a potem umycie czystą ściereczką lub zmywakiem przed ostatecznym stwardnieniem.
Czyszczenie
Pozostałości zaprawy usuwa się z narzędzi za pomocą wody przed ostatecznym stwardnieniem produktu.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Kerakoll Fuga porcelanowa Fugabella Eco 0-8

Kerakoll Fuga porcelanowa Fugabella Eco 0-8

Fuga naturalnie bakteriostatyczna i grzybostatyczna spoina mineralna stabilizowana czystym wapnem naturalnym NHL 5, normalnie wiążąca i szybko twardniejąca, do fug o podwyższonej trwałości koloru, od 0 do 8 mm.

15 Inne produkty w tej samej kategorii: